Biến ảnh profile của bạn bè làm biểu tượng chat Facebook

Biến ảnh profile của bạn bè làm biểu tượng chat Facebook ảnh 1

Mặc dù chỉ hoạt động với cửa sổ chat của Facebook chứ không hoạt động với status hoặc comment, mẹo nhỏ này chắc chắn sẽ khiến nhiều bạn bè của bạn phải ngạc nhiên. Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Vào trang profile cá nhân của người mà bạn muốn dùng ảnh đại diện làm biểu tượng.

Bước 2: Tìm ID profile trong hộp URL của trình duyệt. ID profile sẽ ở cuối URL. Ví dụ, đối với URL là “http://www.facebook.com/proileid” thì ID profile là “proileid”.

Bước 3: Copy ID profile đó. Mở cửa sổ chat Facebook và gõ [[profileid]], soạn thảo thêm nội dung chat kèm theo và nhấn "Enter", ảnh đại diện của người bạn đó sẽ xuất hiện như một biểu tượng chat, giống như hình ảnh minh họa dưới đây:

Theo Phạm Duyên (ICTnews /  WonderHowTo)