Diễn tập phòng thủ và tấn công mạng 2015

Diễn tập phòng thủ và tấn công mạng 2015
(PLO)- Để hạn chế những cuộc tấn công mạng đang ngày càng gia tăng, vừa qua VNISA, QTSW và CISCO đã phố hợp với nhau để tổ chức cuộc diễn tập bảo vệ hệ thống thông tin TP năm 2015.
Xem thêm