Các YouTuber Việt làm gì để bảo vệ môi trường?

Các YouTuber Việt làm gì để bảo vệ môi trường?
(PLO)- Nhân Ngày Môi trường Thế giới, Minh Hằng, Thảo Nhi Lê, gia đình Quốc Nghiệp cùng nhiều YouTuber đã chung tay kêu gọi mọi người bảo vệ môi trường, giảm ô nhiễm và rác thải cùng chiến dịch #CreatorsGoGreen ý nghĩa.