Bảo mật thông tin cho tài khoản Google

Bạn có thể kích hoạt tính năng xác thực hai bước hoặc nhận thông báo trên điện thoại khi hoạt động đáng ngờ được phát hiện.

Trang Security Settings (http://goo.gl/7qC5Db) là trung tâm cho rất nhiều các tùy chọn bảo mật liên quan. Ở đây bạn có thể thay đổi mật khẩu tài khoản, kích hoạt hoặc vô hiệu hóa xác minh 2 bước, cấu hình cảnh báo trên điện thoại, kiểm tra ứng dụng và trang web truy cập, hoặc thiết lập điện thoại và email khôi phục.

Riêng nhóm Recent Activity đã được cải thiện trong thời gian gần đây. Gồm có hai phần, Devices & activity (http://goo.gl/F7IYCi) và Notifications & Alerts (http://goo.gl/sHHlM9).

Phần Devices & activity sẽ hiển thị danh sách các thiết bị đã được sử dụng để kết nối với tài khoản Google trong 28 ngày qua. Danh sách trang gồm mỗi thiết bị với tên (hoặc hệ điều hành) của nó, vị trí khi đăng nhập cũng được ghi nhận.

Khi nhấp chuột trên một thiết bị cũng sẽ hiển thị thêm thông tin về nó. Điều này bao gồm trình duyệt web hoặc các chương trình được sử dụng để kết nối, model của thiết bị nếu nó là thiết bị di động, vị trí đăng nhập cho mỗi trình duyệt được sử dụng, các loại truy cập và liệu một thiết bị có thể truy cập tài khoản đầy đủ hay không.   

Trang Notifications & Alerts liệt kê danh sách tất cả các cảnh báo bảo mật và an ninh liên quan trong 28 ngày qua. Điều này bao gồm việc đăng nhập, thay đổi mật khẩu, việc sử dụng các tùy chọn phục hồi tài khoản hoặc nếu số điện thoại đã thay đổi.

Hãy nhấn chuột vào mục đăng nhập để hiển thị địa chỉ IP, các thiết bị sử dụng cho việc kết nối tài khoản và vị trí.

Điều này khá hữu ích giúp bạn có thể kiểm tra xem tất cả các hoạt động đáng ngờ. Chẳng hạn như phát hiện một người nào đó thay đổi số điện thoại khôi phục hoặc đăng nhập tại một thời gian nào đó trong khi bạn không dùng Internet.

Bạn có thể bookmark lại các trang bảo mật của Google ở trên đây. Nó sẽ giúp kiểm tra tài khoản thường xuyên để chắc chắn rằng tài khoản không bị hack.

Đọc thêm