Bản đồ Google Earth từ cảnh và người thật

Nhờ các dữ liệu thu từ camera, nhóm phát triển tại Google có thể chuyển hóa thành hình ảnh mô phỏng từ trận đấu bóng, người đi bộ băng sang đường đến sự chuyển động của các dòng sông...

Theo Châu An (VNE)