Bản đồ dẫn đường bằng giọng nói lên Google Play

Bản đồ số Here của Nokia có thể hiển thị một dải bản đồ lớn cùng các tính năng cập nhật thông tin giao thông công cộng khá tốt. Đáng chú ý là ứng dụng bản đồ này còn có khả năng dẫn đường bằng giọng nói và hiện đã hỗ trợ tại hơn 18 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ứng dụng hoàn toàn miễn phí với đầy đủ các tính năng, kể cả hoạt động khi không có kết nối Internet.

NV