Bài kiểm tra sự hiểu biết của bạn về công nghệ và web

Dưới đây là 11 câu hỏi của tổ chức Pew Research Center dành cho người dùng tự kiểm tra nhân dịp kỉ niệm lần thứ 25 sự ra đời của World Wide Web.

Bạn có thể tham gia trả lời đầy đủ câu hỏi dạng tiếng Anh tại http://www.pewinternet.org/quiz/web-iq-quiz/

Bài kiểm tra sự hiểu biết của bạn về công nghệ và web ảnh 1

1. Internet và World Wide Web là giống nhau. Đúng hay sai?

2. Twitter giới hạn số lượng kí tự cho một tweet là 140 kí tự. Đúng hay sai?

3. Định luật Moore liên quan đến số lượng transistor có thể đặt trên một con chip máy tính. Đúng hay sai?

4. Khi một công ty công bố một chính sách bảo mật, nó sẽ đảm bảo rằng công ty sẽ giữ bí mật cho các thông tin thu thập từ người dùng. Đúng hay sai?

5. Trình duyệt web có giao diện đồ họa phổ biến, phát hành vào năm 1993 là Netscape Navigator, Internet Explorer, Mosaic, hay Opera?

6. Người lãnh đạo công nghệ này là  Steve Jobs, Sergei Brin, Mark Zuckerberg, hay Bill Gates? 

Bài kiểm tra sự hiểu biết của bạn về công nghệ và web ảnh 2

7. Người lãnh đạo Internet này là  Marissa Mayer, Sheryl Sandberg, Meg Whitman, hay Arianna Huffington?

Bài kiểm tra sự hiểu biết của bạn về công nghệ và web ảnh 3

8. Chiếc iPhone lần đầu tiên được phát hành vào năm 2005, 2007, 2009, hay 2011?

9. Chọn đơn vị lưu trữ thông tin lớn hơn. Một kilobyte hay một megabyte?

10. Trường Đại học nào là sự khởi đầu đầu tiên của Facebook. Harvard, Stanford, MIT, hay University of illinois?

11. URL là chữ viết tắt của Ultra Reliable Linkage, User Responsibility Liability, Unique Rate Limit, hay Uniform Resource Locator ?

Và dưới đây là đáp án và tỉ lệ % người khác trả lời đúng trên trang Pew Research Center.

1. Sai. Và chỉ có 23% số người được hỏi trả lời chính xác.

2. Đúng. Với con số ấn tượng là 60% người được khảo sát trả lời đúng.

3. Đúng. 34% người được hỏi trả lời chính xác.

4. Sai. 44% người được hỏi trả lời đúng câu này.

5. Câu trả lời đúng là Mosaic. Đây là câu hỏi khó nhất, chỉ với 9% số người được hỏi trả lời nó một cách chính xác.

6. Câu trả lời đúng là Bill Gates. Một con số khổng lồ 83% số người được hỏi đã trả lời một cách chính xác.

7. Câu trả lời đúng là Sheryl Sandberg. Chỉ 21% số người được hỏi đã trả lời một cách chính xác. Nếu hay theo dõi tin tức công nghệ, có thể bạn sẽ trả lời đúng câu hỏi này.

8. Câu trả lời đúng là năm 2007. Chỉ 36% số người được hỏi đã trả lời một cách chính xác. Đây là thời điểm Steve Jobs đứng trên sân khấu và trình làng iPhone đầu tiên, một bước ngoặt cho công nghệ tiêu dùng.

9. Câu trả lời đúng là một megabyte. 74% số người được hỏi đã trả lời một cách chính xác. 26 phần trăm còn lại có thể bị nhầm lẫn.

10. Câu trả lời đúng là Harvard. Chỉ 42% số người được hỏi đã trả lời một cách chính xác.

11. Câu trả lời đúng là Uniform Resource Locator. 69% số người được hỏi đã trả lời một cách chính xác.