Asus giới thiệu ultrabook chạy Windows 8 mỏng, nhẹ