Apple tìm ra cách mới để kéo dài thời lượng pin iPhone