Apple, Facebook thành nạn nhân mới nhất của hacker