Apple đang chuẩn bị gì cho sự kiện ra mắt iPhone 6s?

Theo một số hình ảnh được chia sẻ trên Twitter, Apple đã bắt đầu giăng các biểu ngữ và biểu tượng của công ty xung quanh tòa nhà để chuẩn bị cho sự kiện ra mắt lần này. 

Apple đang chuẩn bị gì cho sự kiện ra mắt iPhone 6s? ảnh 2

Tại khu vực trung tâm, bạn có thể thấy Apple cũng đã treo một số lá cờ có biểu tượng trái táo khuyết trông khá lạ mắt, nó giống như việc hãng này đang đánh dấu lãnh thổ của mình trong khu vực Bill Graham.

Apple đang chuẩn bị gì cho sự kiện ra mắt iPhone 6s? ảnh 3

Đọc thêm