Apple đe dọa gỡ bỏ Facebook khỏi kho ứng dụng?

Apple đe dọa gỡ bỏ Facebook khỏi kho ứng dụng?
(PLO)- Theo báo cáo của Wall Street Journal, Apple đã từng đe dọa gỡ bỏ Facebook khỏi App Store vào năm 2019 sau khi xuất hiện thông tin cho rằng ứng dụng này đang được sử dụng bởi những kẻ buôn người.