Ảnh vui về "tình yêu bất diệt" dành cho Internet

 Ảnh vui về "tình yêu bất diệt" dành cho Internet ảnh 1

Mải mê Facebook sau lễ cưới.

Ảnh vui về "tình yêu bất diệt" dành cho Internet ảnh 2

Lỗi Error 404 (không tìm thấy tài liệu trên server) xuất hiện trong cuộc biểu tình.

Ảnh vui về "tình yêu bất diệt" dành cho Internet ảnh 3

Kế hoạch cho mùa hè.

Ảnh vui về "tình yêu bất diệt" dành cho Internet ảnh 4

Lời cảnh báo rất thực tế: "Trong trường hợp hỏa hoạn, hãy ra khỏi tòa nhà trước loan tin lên Twitter".

Ảnh vui về "tình yêu bất diệt" dành cho Internet ảnh 5

"Hãy bước cẩn thận. Việc cập nhật status lên Facebook có thể làm sau".

Ảnh vui về "tình yêu bất diệt" dành cho Internet ảnh 6

Sinh nhật năm xưa là những món quà, sinh nhật năm nay là những lời chúc mừng ảo xuất hiện dồn dập trên Facebook.

Ảnh vui về "tình yêu bất diệt" dành cho Internet ảnh 7

Danh sách những việc cần làm trong ngày.

Ảnh vui về "tình yêu bất diệt" dành cho Internet ảnh 8

Tình yêu đích thực: Internet.

Theo Châu An tổng hợp (VNE)