Ảnh chân dung tự chụp đầy sáng tạo

Đây không đơn giản là giải pháp thay thế khi không thể nhờ ai khác ghi hình giúp, mà còn đem lại những giây phút thú vị và dễ chịu cho chính người chụp. Giới thiệu với các bạn một số bức ảnh đẹp và sáng tạo:

Ảnh chân dung tự chụp đầy sáng tạo ảnh 1

Ảnh chân dung tự chụp đầy sáng tạo ảnh 2

Ảnh chân dung tự chụp đầy sáng tạo ảnh 3

Ảnh chân dung tự chụp đầy sáng tạo ảnh 4

Ảnh chân dung tự chụp đầy sáng tạo ảnh 5

Ảnh chân dung tự chụp đầy sáng tạo ảnh 6

Ảnh chân dung tự chụp đầy sáng tạo ảnh 7

Ảnh chân dung tự chụp đầy sáng tạo ảnh 8

Ảnh chân dung tự chụp đầy sáng tạo ảnh 9

Ảnh chân dung tự chụp đầy sáng tạo ảnh 10

Ảnh chân dung tự chụp đầy sáng tạo ảnh 11

Ảnh chân dung tự chụp đầy sáng tạo ảnh 12

Ảnh chân dung tự chụp đầy sáng tạo ảnh 13

Ảnh chân dung tự chụp đầy sáng tạo ảnh 14

Ảnh chân dung tự chụp đầy sáng tạo ảnh 15

Ảnh chân dung tự chụp đầy sáng tạo ảnh 16

Ảnh chân dung tự chụp đầy sáng tạo ảnh 17

Ảnh chân dung tự chụp đầy sáng tạo ảnh 18

Ảnh chân dung tự chụp đầy sáng tạo ảnh 19

Ảnh chân dung tự chụp đầy sáng tạo ảnh 20

Ảnh chân dung tự chụp đầy sáng tạo ảnh 21

Theo Minh Nguyễn (VNE)

Đọc thêm