Ẩn các số điện thoại vừa mới liên lạc trên iPhone

Để ẩn đi các số điện thoại vừa mới liên lạc, bạn hãy truy cập vào Settings > Mail, Contacts, Calendars. Sau đó tìm đến phần Contacts > Show in App Switcher và vô hiệu hóa cả hai mục Phone Favorites (các số điện thoại ưa thích) và Recents (những số điện thoại vừa mới liên lạc). Từ bây giờ, các số điện thoại ưa thích hoặc những người mà bạn vừa gọi gần đây sẽ không còn hiển thị trong Task switcher, tránh được các con mắt tò mò của người khác.

Đọc thêm