AMD bổ nhiệm Joseph A. Householder vào Ban giám đốc

Householder chuyên về tài chính và các giao dịch tài chính trong 13 năm ở Sempra Energy, thêm vào đó là các vị trí lãnh đạo ở Tập đoàn PricewaterhouseCoopers và Unocal. Ông hiện nằm trong Ban Giám đốc của các chi nhánh có cổ quyền quá bán và chi nhánh sở hữu toàn bộ của Sempra Energy cùng với vị trí trong Ban Giám đốc của Tập đoàn phát triển kinh tế vùng phi lợi nhuận San Diego. Ngoài ra, ông còn là thành viên của Viện điều hành Thuế.

“Joe có kiến thức tài chính và kinh nghiệm quản lý sâu rộng mang đến tầm nhìn quan trọng giúp củng cố hơn nữa cho Ban giám đốc của AMD,” Ông Bruce Claflin, Chủ tịch AMD cho biết.

Householder có bằng Cử nhân khoa học quản trị kinh doanh của trường Đại học Nam California, bằng tiến sĩ Juris của trường Luật Loyola và đã hoàn thành chương trình điều hành ở trường quản trị UCLA Anderson.

Đọc thêm