AMD bổ nhiệm giám đốc điều hành mới

AMD bổ nhiệm giám đốc điều hành mới ảnh 1

  Lãnh đạo mới của AMD

Vị trí Giám đốc điều hành trước đây do ông Rory Read đảm nhiệm. Bốn tháng trước, khi được bổ nhiệm vào vị trí này, Lisa Su là người quyền lực thứ nhì tại AMD chỉ dưới quyền Rory. Bốn tháng vừa qua, Rory Read đã trở thành người hỗ trợ, chuẩn bị sẵn sàng cho thời điểm hôm nay và cũng để cho Lisa Su làm quen với vai trò của CEO trước.

Trước khi đến AMD, Lisa Su đã từng là Phó Chủ tịch và Tổng Giám đốc cho mảng Mạng và Đa phương tiện tại Freescale Semiconductor. Bà cũng từng có 13 năm làm việc ở IBM, đồng thời cũng là một thành viên trong nhóm kỹ thuật tại Texas Instruments. Về bằng cấp, Lisa Su đang là tiến sĩ kỹ thuật điện tử do Viện Công nghệ Massachusetts cấp.