Adobe miễn phí hai ứng dụng chỉnh sửa ảnh

Adobe miễn phí hai ứng dụng chỉnh sửa ảnh ảnh 1

Giờ đây, bên cạnh các ứng dụng chỉnh sửa ảnh miễn phí thì người dùng sẽ có thêm hai lựa chọn mới, thừa hưởng nhiều tính năng mạnh mẽ của phiên bản Photoshop và Lightroom trên máy tính.

LN