51 thiết bị được nâng cấp ColorOS 12

coloros-12

Trong phiên bản lần này, OPPO đã sử dụng một số thuật toán mới nhằm tăng thời gian sử dụng và giảm 30% mức tiêu thụ bộ nhớ.

Bên cạnh đó, ColorOS 12 còn được bổ sung thêm một số tính năng nhằm cải thiện quyền riêng tư, đơn cử như Chia sẻ định vị tương đối, Thông báo khi sử dụng Camera & Micro, Hệ thống bảo mật, Tài khoản riêng tư, Khoá ứng dụng...

Dưới đây là danh sách 51 thiết bị được nâng cấp lên ColorOS 12:

Tháng 10-2021

-  Find X3 Pro 5G

Tháng 11-2021

- Find X2 Pro

- Find X2 Pro Automobili Lamborghini Edition

- Find X2

- Reno 6 Pro 5G

- Reno 6 Pro 5G Diwali Edition

- Reno 6 5G

Tháng 12-2021

- Reno 6

- Reno 5

- Reno 5 Marvel Edition

- Reno 6 Z 5G

- Reno 5 Pro 5G

- Reno 5 Pro

- F19 Pro+

- A74 5G

- A73 5G

Năm 2022

- Find X3 Lite 5G

- Find X3 Neo 5G

- Find X2 Neo

- Find X2 Lite

- Reno 10X Zoom

- Reno 5 5G

- Reno 5 F

- Reno 5 Lite

- Reno 5 Z 5G

- Reno 4 Pro 5G

- Reno 5 5G

- Reno 4 F

- Reno 4 Lite

- Reno 4 Z 5G

- Reno 4 Pro

- Reno 4

- Reno 4 Mo Salah Edition

- Reno 3 Pro 5G

- Reno 3 Pro

- Reno 3

- Reno 5 A

- F19 Pro

- F17 Pro

- A94 5G

- A94

- A93

- A54 5G

- A53s 5G

- F17

- F19s

- F19

- A74

- A53

- A53s

- A16s

Đọc thêm