5 công nghệ cần thiết để phát triển trong kỷ nguyên số

Sự tiến bộ về công nghệ đã khai mở cuộc CMCN 4.0, với những công nghệ tiên tiến như IoT, AI, phân tích dữ liệu tiên tiến và thực tế hỗn hợp được củng cố sức mạnh bởi điện toán đám mây để tạo ra những khả năng không giới hạn trong việc chuyển hóa phương thức sống, làm việc và giải trí của nhân loại.

Trong cuộc cách mạng này, cùng với việc đô thị hóa nhanh chóng, sự gia tăng của lực lượng lao động thế kỷ và nền kinh tế toàn cầu hóa đã đẩy mạnh sự thay đổi cả về kinh tế và xã hội đột biến. 

Microsoft đã xác định bốn trụ cột chính cho chuyển đổi:

- Gắn kết khách hàng: người tiêu dùng đang trở nên thông thái hơn bao giờ hết, nhờ truy cập vào dữ liệu nên họ luôn biết rõ về dịch vụ hoặc sản phẩm trước khi tham gia.

- Trao quyền cho nhân viên: Điều này sẽ giúp các tổ chức đổi mới nhanh hơn, đáp ứng các nguyên tắc cần tuân thủ và cung cấp những trải nghiệm khách hàng xuất sắc.

- Tối ưu hóa hoạt động: Những công nghệ vượt trội như trí tuệ nhân tạo và IoT thúc đẩy tiềm năng giúp các doanh nghiệp tối ưu hóa vận hành, quản lý rủi ro và đáp ứng yêu cầu quản lý.

- Chuyển đổi sản phẩm & mô hình kinh doanh: Cơ hội nhúng phần mềm và công nghệ trực tiếp vào sản phẩm và dịch vụ đang chuyển đổi phương thức để các tổ chức cung cấp dịch vụ, đưa ra mô hình kinh doanh mới và đột phá thị trường truyền thống.

Công nghệ mới nổi được quan tâm

5 công nghệ được quan tâm nhất để gia tăng tiến trình chuyển đổi là:

- Internet of Things (IoT): mạng lưới các cảm biến nhúng vào thiết bị để thu thập dữ liệu hoặc được điều khiển từ xa. Ví dụ như ứng dụng IoT được sử dụng trong các máy ATM để dự đoán bảo trì;

- Trí tuệ nhân tạo (AI): máy móc thông minh hoặc phần mềm có thể tìm hiểu và thực hiện nhiệm vụ một cách độc lập.

- Máy tính thế hệ kế tiếp: máy vi tính và phần mềm có thể xử lý ngôn ngữ tự nhiên, cử chỉ và hình ảnh. Ví dụ như chatbots và Skype Translator của Microsoft;

- Phân tích tiên đoán: ứng dụng và công cụ hiện đại dựa trên đám mây cho phép các tổ chức có tầm nhìn hữu dụng thông qua khai thác dữ liệu và phân tích tiên đoán trong thời gian thực; và

- Điện toán lượng tử: thế hệ máy tính kế tiếp sử dụng các hệ thống tính toán khác nhau để giải quyết các phương trình dữ liệu nhanh hơn nhiều so với máy tính truyền thống.

Dù chuyển đổi số mang lại lợi ích không thể phủ nhận cho cả doanh nghiệp và người lao động, nhưng hành trình chuyển đổi số vẫn chậm, vì chỉ có 31% doanh nghiệp có sẵn chiến lược số hoàn thiện.

 

Đọc thêm