4 thủ thuật hữu ích khi sử dụng tai nghe iPhone

1) Tăng giảm âm lượng

Để tăng giảm âm lượng, người dùng chỉ cần bấm vào các nút được đánh dấu cộng/trừ trên bộ điều khiển của tai nghe.

4 thủ thuật hữu ích khi sử dụng tai nghe iPhone ảnh 1

2) Kích hoạt Siri, quản lý cuộc gọi, chơi nhạc và video
Nút chính giữa của bộ điều khiển chính là nơi để bạn trả lời cuộc gọi cũng như kích hoạt Siri, đơn giản như khi có cuộc gọi đến, người dùng chỉ cần bấm vào nút giữa một lần để trả lời, hoặc giữ nút giữa trong vòng 2 giây để kết thúc. Ngoài ra, để bỏ qua cuộc gọi, bạn chỉ cần giữ im nút giữa cho đến khi nghe một số tiếng bíp ngắn.
Tương tự như vậy, khi đang phát một tập tin nhạc hoặc video, bạn có thể bấm vào nút giữa để tạm dừng, hoặc bấm một lần nữa để phát tiếp tục.

4 thủ thuật hữu ích khi sử dụng tai nghe iPhone ảnh 2

3) Dễ dàng chuyển tiếp hoặc tua nhanh
Khi đang nghe nhạc, để có thể tua nhanh về phía trước, người dùng chỉ cần bấm 2 lần vào nút giữa, nhưng hãy nhấn kèm nút giảm âm lượng trong lần nhấn thứ hai. Tương tự như vậy, để tua ngược lại, bạn hãy nhấn nút giữa 3 lần, tuy nhiên nhớ nhấn kèm nút giảm âm lượng trong lần nhấn thứ ba.

4 thủ thuật hữu ích khi sử dụng tai nghe iPhone ảnh 3

4) Chuyển sang bài hát tiếp theo
Để chuyển sang bài hát kế tiếp, đơn giản là bạn chỉ cần nhấn 2 lần vào nút giữa, ngược lại, bạn có thể chuyển về bài hát trước đó bằng cách nhấn 3 lần vào nút giữa.

4 thủ thuật hữu ích khi sử dụng tai nghe iPhone ảnh 4