3 cách đổi tên file hàng loạt trong Windows

Dùng Windows Explorer

Sử dụng Windows Explorer để đổi tên file hàng loạt trong Windows có lẽ là cách dễ dàng nhất. Để làm điều này, hãy lựa chọn tất cả các file muốn đổi tên, nhấn nút F2 (hoặc phải chuột và chọn rename) rồi gõ tên bạn muốn và nhấn enter.

Thao tác này giúp bạn đổi tên một loạt file và có thêm số thứ tự phía sau mỗi file để đánh dấu. Như hai ảnh dưới, các file đổi tên từ “test.html” sang “file.html”. Đây là phương pháp đơn giản nhưng không quá linh hoạt, ví dụ không thể thay đổi phần đuôi (.html) hay ngăn việc đánh số.

đổi tên file hàng loạt, thủ thuật, windows
3 cách đổi tên file hàng loạt trong Windows ảnh 2

Dùng Command Prompt

Đổi tên file hàng loạt bằng Windows Command Prompt (dấu nhắc lệnh) linh hoạt hơn vì có thể đổi được tên cả phần đuôi. Đầu tiên là cách đổi tên file không đổi đuôi.

1. Mở thư mục chứa tập tin cần dổi tên. Click vào File và chọn “open command prompt”.

đổi tên file hàng loạt, thủ thuật, windows

2. Thao tác này mở ra dấu nhắc lệnh, tiếp đến gõ lệnh ren file*.html name*.html để đổi tên loạt file. Đừng quên thay thế “file” bằng tên file hiện tại và “name” bằng tên muốn đổi. Sau khi hoàn thành, tất cả các file sẽ được đổi tên mới mà vẫn giữ phần đuôi.

đổi tên file hàng loạt, thủ thuật, windows

Nếu muốn đổi đuôi (ví dụ từ html sang txt), dùng lệnh ren *.html *.txt.

3 cách đổi tên file hàng loạt trong Windows ảnh 5
3 cách đổi tên file hàng loạt trong Windows ảnh 6

Dùng Windows Powershell

Windows Powershell mạnh hơn hai cách trên và không khó sử dụng. Để đổi tên file hàng loạt bằng Powershell, nhấn phím Windows rồi gõ powershell và nhấn enter để mở.

3 cách đổi tên file hàng loạt trong Windows ảnh 7

Sau khi đã mở ra Windows Powershell, tìm đến thư mục lưu trữ tập tin cần đổi tên rồi dùng lệnh dir | %{$x=0} {Rename-Item $_ -NewName "TestName$x.html"; $x++ } (đừng quên đổi “testname” thành tên muốn đặt cho file).

3 cách đổi tên file hàng loạt trong Windows ảnh 8

Nếu muốn đổi cả tên file lẫn đuôi file, dùng lệnh Get-ChildItem *.html | Rename-Item -NewName { $_.Name -replace '\.html','.txt' }.

3 cách đổi tên file hàng loạt trong Windows ảnh 9
3 cách đổi tên file hàng loạt trong Windows ảnh 10

Theo Du Lam (ICTnews / Maketecheasier)