25 mật khẩu tệ hại nhất năm 2012

25 mật khẩu tệ hại nhất năm 2012 ảnh 1

Có nhiều người lựa chọn “password” (mật khẩu) làm mật khẩu cho chính tài khoản của mình. Theo báo cáo thường niên về các mật khẩu tệ nhất thế giới, nhà cung ứng phần mềm di động SpashData công bố những cụm từ thông dụng nhất được dùng trên Internet đã bị hacker đánh cắp. Ba mật khẩu tệ nhất không thay đổi so với năm 2011 là “password”, “123456” và “12345678”. Các mật khẩu tệ hơn mới được thêm vào danh sách là “welcome”, “jesus”, “ninja”, “mustang” và “password1”.

Dưới đây là danh sách hoàn chỉnh của SpashData: (xếp hạng theo mức độ phổ biến giảm dần)

1. password (không đổi vị trí)

2. 123456 (không đổi vị trí)

3. 12345678 (không đổi vị trí)

4. abc123 (tăng 1 bậc)

5. qwerty (hạ 1 bậc)

6. monkey (không đổi vị trí)

7. letmein (tăng 1 bậc)

8. dragon (tăng 2 bậc)

9. 111111 (tăng 3 bậc)

10. baseball (tăng 1 bậc)

11. iloveyou (tăng 2 bậc)

12. trustno1 (hạ 3 bậc)

13. 1234567 (hạ 6 bậc)

14. sunshine (tăng 1 bậc)

15. master (hạ 1 bậc)

16. 123123 (tăng 4 bậc)

17. welcome (mới)

18. shadow (tăng 1 bậc)

19. ashley (tăng 3 bậc)

20. football (tăng 5 bậc)

21. jesus (mới)

22. michael (tăng 2 bậc)

23. ninja (mới)

24. mustang (mới)

25. password1 (mới)

Theo Du Lam (ICTnews / Mashable)

Đọc thêm