2014, Việt Nam sẽ có Luật An toàn thông tin

2014, Việt Nam sẽ có Luật An toàn thông tin ảnh 1

Bộ TT&TT dự kiến sẽ trình Quốc Hội xem xét thông qua dự thảo Luật An toàn thông tin vào đầu năm 2014.

Theo Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT), cơ quan được Bộ TT&TT giao nghiên cứu xây dựng dự thảo Luật An toàn thông tin, việc xây dựng bộ luật này là nhằm đảm bảo thực hiện các quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ công dân đối với việc an toàn thông tin cho cá nhân, tập thể và toàn xã hội. Luật An toàn thông tin sẽ giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước xây dựng những kế hoạch, chính sách, quy định cụ thể về an toàn thông tin trong lĩnh vực của mình và đẩy mạnh ứng dụng CNTT&TT trong mọi lĩnh vực xã hội.

Luật An toàn thông tin dự kiến bao gồm một số nội dung cơ bản như quản lý nhà nước về an toàn thông tin; các quy định về đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng thông tin trọng yếu quốc gia; các quy định về đảm bảo an toàn cho dữ liệu, ứng dụng CNTT&TT; các quy định về xác định, cảnh báo dự báo, theo dõi giám sát an toàn thông tin; các quy định về phòng ngừa, quản lý rủi ro, giảm nhẹ thiệt hại; các quy định về ứng cứu xử lý sự cố.

Theo dự kiến, dự thảo luật này sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 của cơ quan này vào cuối năm 2013 trước khi thông qua tại kỳ họp thứ 7 diễn ra vào đầu năm 2014.

VNCERT cho biết trong 11 tháng đầu năm 2010, cơ quan này đã xử lý 168 vụ tấn công lừa đảo qua mạng, tăng 85% so với năm 2009. Số thư điện tử lừa đảo ước tính năm sau tăng gấp 3 lần năm trước. Tính đến tháng 11/2011, hơn 50% trang thông tin và cổng thông tin điện tử của các cơ quan, doanh nghiệp tồn tại các lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng có thể bị tin tặc lợi dụng tấn công.

Theo Nguyễn Khiêm (ICTnews)

Đọc thêm