2011-2012, Việt Nam sẽ dùng hộ chiếu điện tử

2011-2012, Việt Nam sẽ dùng hộ chiếu điện tử ảnh 1

Đề án này sẽ được triển khai trong hai giai đoạn. Giai đoạn 1 từ đầu năm 2011 đến cuối năm 2012 sẽ đầu tư cho sản xuất và phát hành hộ chiếu điện tử ở trong nước.

Sau đó, giai đoạn 2 (từ tháng 1/2013 đến tháng 12/2014) sẽ mở rộng phát hành hộ chiếu điện tử ra các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và triển khai việc kiểm soát hộ chiếu điện tử tại các cửa khẩu.

Đề án gồm 4 dự án thành phần do các Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng triển khai thực hiện.

Trong đó, Bộ Công an sẽ chủ trì hai dự án: dự án đầu tư dây chuyền thiết bị và phần mềm sản xuất hộ chiếu điện tử; và dự án đầu tư hạ tầng phục vụ việc cấp phát, kiếm soát và quản lý hộ chiếu điện tử.

Bộ Ngoại giao sẽ triển khai dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, thiết bị và phần mềm cấp phát hộ chiếu điện tử trong các đơn vị thuộc bộ này. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng sẽ thực hiện dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, thiết bị và phần mềm kiểm soát hộ chiếu điện tử và người xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu.

Theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, cơ sở dữ liệu về hộ chiếu điện tử phải đảm bảo khả năng mở rộng và tích hợp để trao đổi, chia sẻ và sử dụng lại dữ liệu với các cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, chứng minh nhân dân và tội phạm.

Theo Duy An (ICTNews)