2010: xử lý 243 sự cố tấn công mạng

VNCERT cũng đã hoàn thành giai đoạn 1 xây dựng hệ thống chống tin nhắn rác SpamAlert, tiếp nhận SMS thông báo khiếu nại tin nhắn rác qua đầu số 456 và qua website. Trong năm 2011, Trung tâm sẽ nâng cấp, bổ sung tính năng cho hệ thống SpamAlert, đặc biệt là khả năng tiếp nhận, điều phối xử lý tin nhắn rác.

Theo H.T (ICTnews)

Đọc thêm