20 mẫu điện thoại có độ bức xạ cao nhất

20 mẫu điện thoại có độ bức xạ cao nhất ảnh 1

Tại Mỹ, trước khi cấp phép bán thiết bị ra thị trường, Hội đồng truyền thông liên bang (FCC) luôn kiểm tra tỷ lệ bức xạ điện thoại, gọi là SAR (specific absorption rate) và được đo bằng chỉ số watt/kilogram. SAR không được phép cao hơn 1,6 w/kg và các nhà sản xuất phải xuất giấy chứng nhận từ một phòng thí nghiệm độc lập chứng tỏ rằng sản phẩm của họ nằm trong giới hạn an toàn cho phép.

20 mẫu điện thoại có độ bức xạ cao nhất ảnh 2

20 điện thoại có độ bức xạ cao nhất tại Mỹ.

Kết luận của WHO rằng sóng điện thoại có ảnh hưởng đến não người vẫn tiếp tục gây nhiều tranh cãi, nhưng nhìn chung, các nhà khoa học đều đồng tình rằng chỉ số SAR càng thấp, điện thoại càng đỡ gây nguy hại cho con người và ít nhất, người mua cũng cảm thấy yên tâm hơn khi sử dụng.

20 mẫu điện thoại có độ bức xạ cao nhất ảnh 3

Mức độ bức xạ của một số điện thoại HTC

20 mẫu điện thoại có độ bức xạ cao nhất ảnh 4

Mức độ bức xạ của một số điện thoại Nokia

20 mẫu điện thoại có độ bức xạ cao nhất ảnh 5

Mức độ bức xạ của một số điện thoại LG20 mẫu điện thoại có độ bức xạ cao nhất ảnh 6

Mức độ bức xạ của một số điện thoại Samsung

20 mẫu điện thoại có độ bức xạ cao nhất ảnh 7

Mức độ bức xạ của một số điện thoại Sony Ericsson

20 mẫu điện thoại có độ bức xạ cao nhất ảnh 8

Mức độ bức xạ của một số điện thoại BlackBerry

20 mẫu điện thoại có độ bức xạ cao nhất ảnh 9

Mức độ bức xạ của một số điện thoại Motorola

Theo Châu An - Ảnh: CNet (VNE)

Đọc thêm