1,5 triệu tài khoản Facebook bị rao bán

Phương pháp định giá cho các tài khoản này dựa trên số lượng các địa chỉ liên lạc có trong mỗi tài khoản Facebook. Theo đó, những tài khoản càng có nhiều mối liên kết đồng nghĩa mức độ phát tán nội dung độc hại càng lớn và như vậy giá những tài khoản đó càng cao.

Theo báo cáo của VeriSign được thu thập từ ngày 10.2.2010, 1,5 triệu tài khoản Facebook này thuộc sở hữu của nhiều người dùng thuộc nhiều nước khác nhau. Giá bán theo đơn vị là 1 nghìn tài khoản. Cụ thể, các tài khoản có tối đa 10 địa chỉ liên lạc trong mối liên kết hoặc ít hơn thì có giá 25USD/1000 tài khoản. Trên 10 địa chỉ liên lạc trong mỗi tài khoản thì có giá 45/1000 tài khoản.

Các tài khoản không có mối liên kết bạn bè nào cũng được rao bán tại đây với giá 15USD/1000 tài khoản.

Giá của các tài khoản này được quy ra USD hoặc số tiền điện tử tương đương.

Theo VeriSign, giới tội phạm mạng tận dụng các mối quan hệ trong các tài khoản Facebook phục vụ cho các chiến dịch phát tán mã độc hoặc khai thác các trang web, tiếp thị trực tuyến ... được đánh giá có hiệu quả hơn phương pháp truyền thống.

Theo H.M.A (LĐĐT/Zdnet)

Đọc thêm