10 website được truy cập nhiều nhất theo Alexa

Thống kê web của Alexa được cập nhật hàng ngày nhưng hệ thống xếp hạng dựa trên thông tin của 3 tháng. Bảng xếp hạng đưa ra dựa vòa việc phân tích hiệu suất dụng web của hàng triệu người dùng Alexa Toolbar và dữ liệu từ nhiều nguồn khác. Dưới đây là danh sách 10 website được truy cập nhiều nhất thế giới của Alexa.

10 website được truy cập nhiều nhất theo Alexa ảnh 1

Amazon.com: Xếp hạng toàn cầu: 10. Xếp hạng tại Mỹ: 5. Xếp hạng năm ngoái: 15.

10 website được truy cập nhiều nhất theo Alexa ảnh 2

QQ.com: Xếp hạng toàn cầu: 9. Xếp hạng tại Trung Quốc: 2. Xếp hạng năm ngoái: 10

10 website được truy cập nhiều nhất theo Alexa ảnh 3

Twitter.com: Xếp hạng toàn cầu: 8. Xếp hạng tại Mỹ: 9. Xếp hạng năm ngoái: 9

10 website được truy cập nhiều nhất theo Alexa ảnh 4

Live.com: Xếp hạng toàn cầu: 7. Xếp hạng tại Mỹ: 10. Xếp hạng năm ngoái: 8

10 website được truy cập nhiều nhất theo Alexa ảnh 5

Wikipedia.org: Xếp hạng toàn cầu: 6. Xếp hạng tại Mỹ: 6. Xếp hạng năm ngoái: 7.

10 website được truy cập nhiều nhất theo Alexa ảnh 6

Baidu.com: Xếp hạng toàn cầu: 5. Xếp hạng tại Trung Quốc: 1. Xếp hạng năm ngoái: 6

10 website được truy cập nhiều nhất theo Alexa ảnh 7

Yahoo.com: Xếp hạng toàn cầu: 4. Xếp hạng tại Mỹ: 4. Xếp hạng năm ngoái: 4

10 website được truy cập nhiều nhất theo Alexa ảnh 8

YouTube.com: Xếp hạng toàn cầu: 3. Xếp hạng tại Mỹ: 3. Xếp hạng năm ngoái: 3

10 website được truy cập nhiều nhất theo Alexa ảnh 9

Facebook.com: Xếp hạng toàn cầu: 2. Xếp hạng tại Mỹ: 2. Xếp hạng năm ngoái: 2

10 website được truy cập nhiều nhất theo Alexa ảnh 10

Google.com: Xếp hạng toàn cầu: 1. Xếp hạng tại Mỹ: 1. Xếp hạng năm ngoái: 1

Theo Du Lam (ICTnews / HuffingtonPos)

Đọc thêm