10 mã Captcha "chơi khó" người sử dụng

Những dãy ký tự này được tạo và hiển thị ngẫu nhiên, có thể bị làm biến dạng để hạn chế tối đa tình trạng spam. Tuy nhiên, có những chuỗi Captcha khó đến mức người kiên nhẫn nhất cũng phải chào thua:

10 mã Captcha "chơi khó" người sử dụng ảnh 1

Để khẳng định bạn là con người, hãy mô tả tình yêu là gì trong 200 từ.

10 mã Captcha "chơi khó" người sử dụng ảnh 2

Rất tiếc, các ký tự bạn điền chưa khớp với bức ảnh, hãy thử lại.

10 mã Captcha "chơi khó" người sử dụng ảnh 3

Không rõ Captcha này gồm những chữ cái nào.

10 mã Captcha "chơi khó" người sử dụng ảnh 4

Hãy điền chữ cái tương ứng với các biểu tượng trong bảng bên dưới.

10 mã Captcha "chơi khó" người sử dụng ảnh 5

10 mã Captcha "chơi khó" người sử dụng ảnh 6

Tìm đáp án cho bài toán sau.

10 mã Captcha "chơi khó" người sử dụng ảnh 7

Bạn còn 29 giây, hãy chọn hình không thể mở ra thành hình bên phải.

10 mã Captcha "chơi khó" người sử dụng ảnh 8

Chuỗi ký tự không thể xác định.

10 mã Captcha "chơi khó" người sử dụng ảnh 9

Làm sao để gõ "từ" đầu tiên trong Captcha này?

10 mã Captcha "chơi khó" người sử dụng ảnh 10

Hãy điền 4 chữ cái có chứa hình con mèo.

Theo Châu An (VNE)