10 doanh nghiệp IT Ai Len sắp sang tìm đối tác

Đây là hoạt động trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Ai Len (VIBF) lần thứ nhất với chủ đề “Hợp tác vì sự phát triển của ngành công nghiệp phần mềm Việt Nam” diễn ra vào hai ngày 16-17/11 tại Hà Nội.

Dự kiến sự kiện này sẽ gồm 2 hoạt động: diễn đàn quan hệ đối tác CNTT với sự tham gia của 10 doanh nghiệp Ai Len; và hội thảo chia sẻ kinh nghiệm phát triển và tăng trưởng đối với các công ty CNTT. Đây là cơ hội cho các doanh nghiệp CNTT của Ai Len và Việt Nam tìm kiếm khả năng hợp tác, mở rộng thị trường.

Theo Ban tổ chức, trọng tâm của siễn đàn này là tạo mối quan hệ đối tác giữa các công ty CNTT của Ai Len và Việt Nam, mang lại cơ hội cho các doanh nghiệp Ai Len đưa các sản phẩm CNTT của họ vào Việt Nam.

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Ai Len là sự kiện do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hiệp hội Doanh nghiệp Phần mềm Việt Nam (VINASA) và Hiệp hội Doanh nghiệp Ai Len (cơ quan Phát triển Thương mại và Công nghiệp của Chính phủ Ai Len) phối hợp tổ chức, dự kiến sẽ được tổ chức hàng năm.

Theo M.T (ICTnews)