10 ảnh chụp cận cảnh đẹp nhất năm 2012

Dưới đây là 10 tấm ảnh xuất sắc nhất do Nikon lựa chọn (xếp hạng từ thấp tới cao):

10 ảnh chụp cận cảnh đẹp nhất năm 2012 ảnh 1

Brittle Star (một loài thuộc họ sao biển). Tác giả: Alvaro Migotto

10 ảnh chụp cận cảnh đẹp nhất năm 2012 ảnh 2

Kiến Myrmica cõng theo ấu trùng của mình. Tác giả: Geir Drange

10 ảnh chụp cận cảnh đẹp nhất năm 2012 ảnh 3

Ấu trùng Pleurobrachia (thuộc họ lý gai biển). Tác giả: Gerd A. Guenther

10 ảnh chụp cận cảnh đẹp nhất năm 2012 ảnh 4

Mắt của ấu trùng ruồi Drosophila. Tác giả: Michael John Bridge

10 ảnh chụp cận cảnh đẹp nhất năm 2012 ảnh 5

Cosmarium (loại tảo xanh nước ngọt) cạnh lá Sphagnum (loại rêu nước). Tác giả: Marek Mi

10 ảnh chụp cận cảnh đẹp nhất năm 2012 ảnh 6

Chất khoáng Cacoxenite tại Mỏ La Paloma, Tây Ban Nha. Tác giả: Honorio Cócera-La Parra

10 ảnh chụp cận cảnh đẹp nhất năm 2012 ảnh 7

Hệ thống thị giác của loài ruồi giấm Drosophila. Tác giả: W. Ryan Williamson

10 ảnh chụp cận cảnh đẹp nhất năm 2012 ảnh 8

Xương người bị ung thư. Tác giả: Dylan Burnette

10 ảnh chụp cận cảnh đẹp nhất năm 2012 ảnh 9

Nhện mới sinh. Tác giả: Walter Piorkowski

10 ảnh chụp cận cảnh đẹp nhất năm 2012 ảnh 10

Hàng rào máu – não trong phôi cá ngựa vằn rống. Tác giả: Jennifer L. Peters & Michael R. Taylor

Theo Du Lam (ICTnews / Gizmodo)