1-9, Microsoft ngưng hỗ trợ Hotmail trên Outlook Express

Kế hoạch ngưng giao thức WebDAV đã được Microsoft vạch ra từ năm ngoái (vào ngày 30-6-2008). Theo đó, Microsoft sẽ ngắt quyền truy cập Outlook Express, và công cụ này không thể nào cập nhật thư mới.

Microsoft cho rằng những thay đổi này là cần thiết để hỗ trợ kích thước hòm thư hotmail ngày càng lớn. WebDAV đã quá già, nó đã không còn có thể theo kịp các nhu cầu đặt ra với những hòm mail lớn như hotmail.

Tuy nhiên, sau khi kế hoạch được công bố, người dùng cho rằng Microsoft thực hiện việc này quá sớm. Và lúc đó, người quản lý của Microsoft đã đồng ý và quyết định dành cho người sử dụng 1 năm để họ có thể thực hiện việc chuyển đổi dần sang sử dụng dịch vụ duyệt mail với giao thức hỗ trợ khác.

Outlook Express là trình duyệt mail xuất hiện cuối cùng trong phiên bản Windows XP. Còn Windows Vista được trang bị Windows Mail nhưng không có tính năng kết nối trực tiếp đến Hotmail như trong Outlook Express mà thay vào đó là khả năng kết nối đến Windows Live Mail với giao thức mới hơn là DeltaSync. Người sử dụng nếu vẫn muốn dùng Outlook Express thì cần thiết lập duyệt mail theo giao thức POP3, giao thức mà Hotmail vừa được bổ sung vào tháng 3-2009 vừa qua.

Trong khi đó, Windows 7 là hệ điều hành mới của Microsoft sẽ không trang bị bất kỳ một hòm thư mặc định nào cho khách hàng, nhưng người sử dụng vẫn có thể tùy chọn cài đặt Windows Live Mail.

Sự thay đổi này sẽ không có ảnh hưởng gì đến người sử dụng trên của Microsoft Outlook 2003/2007 vì chúng sử dụng công nghệ kết nối Office Outlook Connector có khả năng làm việc với giao thức DeltaSync. Tuy nhiên, nếu phiên bản Outlook bạn đang sử dụng giao thức WebDAV, bạn phải tiến hành nâng cấp để hỗ trợ Office Outlook Connector, hoặc bạn có thể thiết lập về giao thức POP3.

Đối với máy Mac sử dụng công cụ Entourage, khách hàng cũng nên chuyển sang hỗ trợ giao thức POP3 nếu muốn duyệt mail của Hotmail.

Ngoài ra, người sử dụng cũng có thể sử dụng các trình duyệt web để kiểm tra email trên hotmail, chúng không có bất kỳ một thay đổi nào trong các tài khoản.

Theo Tuổi Trẻ Online (Neowin)