TikTok theo dõi bạn như thế nào và cách hạn chế?

TikTok theo dõi bạn như thế nào và cách hạn chế?

(PLO)- TikTok hiện đang chỉ trích liên quan đến việc kiểm duyệt, nội dung, cũng như khả năng gây ảnh hưởng thông qua thuật toán đề xuất, và đã đến lúc người dùng nên giành lại quyền kiểm soát.
Cách sử dụng iMessage trên Windows 11

Cách sử dụng iMessage trên Windows 11

(PLO)- Intel Unison cho phép người dùng có thể sử dụng iMessage trên các thiết bị Windows 11, bao gồm cả việc truyền dữ liệu, thực hiện cuộc gọi, xem thông báo…