Cách điều khiển iPhone bằng mắt

Cách điều khiển iPhone bằng mắt

(PLO)- Mới đây, một sinh viên đã tận dụng nền tảng thực tế tăng cường ARKit 2.0 của Apple để điều khiển iPhone bằng mắt.

Giao diện iPhone vô hình trên lòng bàn tay

Giao diện iPhone vô hình trên lòng bàn tay

Viện công nghệ Hasso-Plattner Institute (Đức) đang đặt viên gạch đầu tiên biến ý tưởng điện thoại vô hình thành hiện thực khi cho phép người sử dụng điều khiển iPhone bằng cách nhấn vào các điểm tưởng tượng trên tay.